Lietošanas noteikumi

Noteikumi nosaka attiecības starp SIA „Beta komunikācijas” un fizisku/juridisku personu (turpmāk – Lietotājs), kas apmeklē interneta veikalu www.veikals.zimulisunota.lv (turpmāk – veikals.zimulisunota.lv).

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā, pa telefonu vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu. Iepirkšanās veikals.zimulisunota.lv nosaka LR 2014. gada 20. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 225 "Noteikumi par distances līgumu".


 • SIA „Beta komunikācijas” ik pa laikam var mainīt interneta veikala veikals.zimulisunota.lv lietošanas noteikumus. Lūdzu, pārlasiet tos, pirms veicat atkārtotu pirkumu.
 • Lietotājam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. Preces atgriešanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa tiek atgriezta. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā un kvalitātē, kādā to piegādājis pārdevējs, ieskaitot visas preces sastāvdaļas. Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.
 • Preces atpakaļnosūtīšanas izdevumus ir jāsedz klientam.
 • Preces atgriešanai ir jāiesniedz iesniegums adresēts pa pastu, vai personīgi ierodoties Nometņu ielā 49, Rīga LV-1002 SIA „Beta komunikācijas” ar vēlmi atteikt pasūtījumu, kurā tiek norādīts pirkuma datums, pasūtījuma numurs, veiktais pasūtījums, tā kopsumma. Darījuma summas atmaksu Kartes lietotājam, tajā skaitā, gadījumos, kad Kartes lietotājs ir atcēlis/atteicies no Pasūtījuma un/vai no apmaksātās preces vai pakalpojuma, ja prece/pakalpojums netika sniegts/netika sniegts pienācīgā kārtībā vai preces/pakalpojuma pirkums – pārdevums nav noticis citu iemeslu dēļ, veic tikai bezskaidras naudas veidā uz maksājumu kartes, ar kuru tika veikts Darījums, kontu. SIA “Beta komunikācijas” veic naudas atgriešanu 14 dienu laikā pēc iesnieguma un preces saņemšanas.
 • Preču cenas norādītas EUR ar iekļautu PVN 21%.
 • veikals.zimulisunota.lv publicēto preču un cenu piedāvājumi ir spēkā, kamēr konkrētā prece ir noliktavā, ja vien pie konkrētā produkta nav norādīts savādāk.
 • Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.
 • Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.
 • Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA „Beta komunikācijas” patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
 • veikals.zimulisunota.lv dizains un publicētie materiāli ir autortiesību aizsardzības objekti.
 • veikals.zimulisunota.lv izvietotās preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes ir sadarbības partneru reģistrētas vai nereģistrētas preču zīmes.
 • veikals.zimulisunota.lv preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas vai citur atrodamās informācijas un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas.
 • veikals.zimulisunota.lv  publicēto materiālu izmantošana ir saskaņojama ar SIA „Beta komunikācijas” un atsauce uz to ir obligāta.
 • Reģistrējoties veikals.zimulisunota.lv klientu datu bāzē, Lietotājs piekrīt, ka tam tiks izsūtīti paziņojumi. Personas datu drošība tiks aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Dati tiks saglabāti un izmantoti tikai preču pirkuma darījumu noformēšanai, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, ieskaitot mārketinga akcijas. SIA „Beta komunikācijas” neizpauž datus par klientu veiktajiem pirkumiem trešajām pusēm, izņemot gadījumos, kad to pieprasa LR varas iestādes.
 • SIA „Beta komunikācijas” apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā.


Datu aizsardzības atruna 


SIA Beta komunikācijas , LV40003341997, juridiskā adrese Svīters iela 3, Rīga , LV-1064,  ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pasūtījuma veikšanu  mūsu interneta vietnē “ Zīmulis un ota” tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. 

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. 

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot  VAS Latvijas pasts darbiniekiem, SIA Omniva, SIA Venipak Latvija kurjeriem , lai veiktu preču piegādi.  

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.