Noteikumi nosaka attiecības starp SIA „Beta komunikācijas” un fizisku/juridisku personu (turpmāk – Lietotājs), kas apmeklē interneta veikalu www.veikals.zimulisunota.lv (turpmāk – veikals.zimulisunota.lv).

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā, pa telefonu vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu. Iepirkšanās veikals.zimulisunota.lv nosaka LR 2014. gada 20. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 225 "Noteikumi par distances līgumu".Datu aizsardzības atruna 


SIA Beta komunikācijas , LV40003341997, juridiskā adrese Svīters iela 3, Rīga , LV-1064,  ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pasūtījuma veikšanu  mūsu interneta vietnē “ Zīmulis un ota” tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. 

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. 

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot  VAS Latvijas pasts darbiniekiem, SIA Omniva, SIA Venipak Latvija kurjeriem , lai veiktu preču piegādi.  

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.