KREUL Matt Spray Aerosola Krāsa 200 Ml; Vīna Sarkans Nr. 76316

7,30€

Pūšamā krāsa, matēta, ūdens bāzes.Dekorēšanai un mākslas darbiem. Augsti pigmentēta, labi sedzoša, gaismnoturīga, ūdens un laikapstākļu noturīga. Dažādām virsmām-kokam, kartonam, metālam, mālam, polistirēnam. Lietošana:Pirms lietošanas sakratīt.Virsmai jābūt sausai un tīrai no putekļiem, rūsas, taukiem. Pūst ar 20cm distanci no virsmas. Pēc lietošanas apgāzt aerosolu un izpūst lieko gaisu.Var nomazgāt 20min laikā pēc uzklāšanas.Sausa pēc 30min,pilnībā nožūst pēc 72h.Aizsargāt apkārtesošās virsmas no krāsas putekļiem.Uzmanību!Viegli uzliesmojošs.Zem spiediena:karsējot var eksplodēt. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma.Pirms lietošanas izlasīt etiķeti.Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums,dzirksteles,atklāta uguns,karstas virsmas.Nesmēķēt.Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.Nedurt un nededzināt, arī pēc izlietošanas.Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Neieelpot aerosola izgarojumus.Sargāt no saules gaismas.Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50C.Atbrīvoties no satura/tvertnes atbilstoši vietējiem noteikumiem...